Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0947-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 71.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
699 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-08-31 16:00:54