Το Μαρούσι της Αττικής
Δοκίμιο τοπικής ιστορίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88260-1-4
Αμαρυσία, Αθήνα, 7/2004
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Περιγραφή

[. . .] Το παρόν μελέτημα είναι, όπως το λέει και ο τίτλος, ένα δοκίμιο, μία προσπάθεια σύνθεσης της τοπικής ιστορίας του Αμαρουσίου. Δεν διεκδικεί πληρότητα, διότι οι σχετικές ιστορικές μαρτυρίες, που είναι κατά κανόνα λιγοστές και ελλιπείς, δεν την επιτρέπουν. Φιλοδοξεί εντούτοις να δώσει ένα τεκμηριωμένο διάγραμμα της ιστορίας της περιοχής. Οι σελίδες που ακολουθούν, καλύπτουν περιόδους και μνημεία που ανάγονται από την προϊστορία ως τις μέρες μας, καθώς και κάποια στοιχεία που δεν ανήκουν στο χώρο της αρχαιολογικής και της ιστορικής έρευνας. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]