Το μαντείο της Δωδώνης
Ιστορικά στοιχεία. Τρόποι χρησμοδοσίας. Χρησμικά κείμενα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7812-34-6
Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη, 5/2004
Ελληνική, Νέα
€ 11.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 276 γρ, 175 σελ.
Περιγραφή

"Κατ` αρχάς μεν ουν άνδρες ήσαν οι προφητεύοντες· και τούτ` ίσως και ο ποιητής εμφαίνει· υποφήτας γαρ καλεί, εν οις τάττοιντο καν οι προφήται· ύστερον δ` απεδείχθησαν τρεις γραίαι, επειδή σύνναος τω Διί προσαπεδείχθη και η Διώνη"
(Στράβων 7,7,12)
"... εχρησμώδει δ` ου δια λόγων, αλλά δια τινων συμβόλων, ώσπερ το εν Λιβύη Αμμωνιακόν"
(Στράβων 7, απόσπ. 1α)
Με τα θέματα της αρχαίας ελληνικής μαντικής και την έννοια του διφορούμενου ασχολούμαι περισσότερο από τριάντα χρόνια. Όταν για πρώτη φορά άρχισα να συγκεντρώνω υλικό για το μαντείο των Δελφών είχα τόσο εντυπωσιαστεί από την πορεία, τη δράση και τους αινιγματικούς χρησμούς του εκπληκτικού εκείνου μαντικού ιερού, ώστε πίστευα πως κανένα άλλο μαντείο -ούτε και αυτό της Δωδώνης- δε θα ήταν άξιο να σταθεί πλάι του για να συγκριθεί μαζί του και -πολύ περισσότερο- δε θα μπορούσε να αποτελέσει το θέμα ενός ξεχωριστού βιβλίου που να αξίζει τον κόπο.
Αργότερα όμως, ύστερα από την εντύπωση και του βιβλίου μου "Η μαντική στην αρχαία Ελλάδα και ο ρόλος της στα αρχαία ελληνικά κείμενα", ομολογώ πως είδα τα πράγματα κάπως διαφορετικά, άρχισα μάλιστα ν΄ανακαλύπτω ανάμεσα στα δυό αυτά σπουδαιότερα ελληνικά μαντεία και κάποιες αντιστοιχίες περισσότερο ή λιγότερο εξισσοροπιστικές. Έτσι εξακολουθώ φυσικά να θεωρώ τους Δελφούς ως το σημαντικότερο μαντείο της αρχαίας Ελλάδας -όπως άλλωστε πιστεύουν και οι άλλοι μελετητές- παράλληλα όμως βλέπω ότι η Δωδώνη από τη μεριά της υπήρξε το αρχαιότερο ελληνικό μαντείο- για ένα χρονικό διάστημα πρέπει να ήταν και το μοναδικό- και συγχρόνως ο κυριότερος "αντίπαλος" των Δελφών, ανάμεσα σε τόσα άλλα μαντεία. [...]
(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΦΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ
Η «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ» ΔΩΔΩΝΗ
Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΔΩΔΩΝΗ
ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ
Η ΙΕΡΗ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΕΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΕΙΑΔΕΣ
Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΩΔΩΝΗ
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ
ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΔΩΔΩΝΗ
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ