Το μαθηματικό περιεχόμενο του Codex Vindobonensis Phil. Graecus 65 (ΦΦ.11-126)
Εισαγωγή, έκδοση και σχόλια
Επιμέλεια: Χάλκου, Μαρία Δ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7856-19-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
25 x 18 εκ, 1,204 γρ, 511 σελ.
Περιγραφή

Η κριτική έκδοση του Βιενναίου Ελληνικού φιλολογικού κώδικα 65 του 15ου αι. (φφ. 11-26) αποτελεί το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 1997 οδηγώντας με στον άγνωστο αλλά και θαυμαστό κόσμο της βυζαντινής μαθηματικής επιστήμης. Ευχαριστώ κατ` αρχάς λοιπόν τους υπεύθυνους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας για την ευγενική και άμεση παραχώρηση της μικροταινίας με το κείμενο του κώδικα, και τον ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδωνα Τρωιάνο για την εκτίμηση με την οποία αντιμετώπισε αυτήν την ερευνητική μελέτη, ώστε να μου υποδείξει την έκδοσή της από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Ο Βιενναίος Ελληνικός φιλολογικός κώδικα 65 () είναι χαρτώος και χρονολογείται στον 15ο αι. μ.Χ.
Ο συγγραφέας και η προέλευση του κώδικα είναι άγνωστα. Τον κώδικα απέκτησε ο Augerius von Busbeck, όταν ήταν πρεσβευτής του αυτοκράτορα Φερδινάνδου Α΄ στην αυτή του σουλτάνου Σουλεϊμάν Β (1555 - 1562 μ.Χ.). Τα φύλλα 126v-140r περιέχουν ένα βιβλίο αριθμητικής με λυμένα προβλήματα, το οποίο εξέδωσαν το 1963 οι H. Hynger και K. Vogel. Το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα (φφ. 11-126) περιέχει ένα ανώνυμο βιβλίο αριθμητικής, της οποίας το προοίμιοι και τα δύο πρώτα κεφάλαια εξέδωσε ο J. L. Heiberg το 1899. Η παρούσα έκδοση αφορά στα φφ. 11-126. Αυτό το τμήμα του κώδικα που παρέμεινε ανέκδοτο έως σήμερα, αφού οι μελέτες του περιεχομένου τέτοιου είδους χειρογράφων σπανίζουν, ονομάζεται "Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία". [...]