Το λάδι της ευσπλαχνίας
Η παραβολή των δέκα παρθένων: Ματθ. κε, 1-13: Ερμηνεία και εμβάθυνση
Κυκλοφορεί
Ιδιωτική Έκδοση, Λευκάδα, 6/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.06 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 151 γρ, 95 σελ.
Περιγραφή

[...] Καθεμία εκ των παραβολών του ιερού Ευαγγελίου ανοίγει ενώπιόν μας ένα βαθύ και διάπλατο πέλαγος ψυχοσωτηρίων νοημάτων!
Η παραβολή των Δέκα Παρθένων ιδίως επισημαίνει στον πιστό την ανάγκη της πνευματικής εγρήγορσης, "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός...". Ο Χριστός, ο Νυμφίος κάθε χριστιανικής ψυχής, περιμένει να συναντήσει κατά την ώρα της μεγάλης συνάντησης άσβεστη την φλόγα της καρδιάς μας, πυρπολούμενη από "μανικό έρωτα" για τον Θεό.
Η φωνή του Κυρίου, κατά την πρώτη επί γης Παρουσία Του, εναργής και ευδιάκριτη, ήχησε προς την ανθρωπότητα, που "ενύσταξε" και "εκάθευδε" στα βαριά μεσάνυχτα της πνευματικής αποχαύνωσης και της αθεΐας: "ιδού ο Νυμφίος έρχεται· εξέρχεσθε εις απάντησιν Αυτού".
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)