Το κράτος στον 21ο αιώνα
Παγκοσμιοποίηση και κοινωνία της γνώσης
The state in the 21st century
Globalisation and the knowledge society
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0667-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2002
Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 617 γρ, 312 σελ.
Περιγραφή

Η κατάκτηση της γνώσης υπήρξε ανέκαθεν μια επίπονη διαδικασία για τον άνθρωπο και αποτελεί το βασικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη οικονομία. Παράλληλα όμως θέτει και σοβαρά κοινωνικά ζητήματα όπως η υποκατάσταση της εργασίας από την τεχνολογία, η αναδιάρθρωση της παραγωγής, η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, η ισότητα στην πρόσβαση στη γνώση.
Στο συλλογικό αυτό τόμο, στον οποίο συνεισέφεραν 22 πανεπιστημιακοί - συνεργάτες και φίλοι του Ονούφριου Φαρμακίδη, εξετάζονται οι προϋποθέσεις που προσδιορίζουν την απόκτηση και διάχυση της γνώσης και οι αντίστοιχες δημόσιες πολιτικές. Η αναπροσαρμογή των πολιτικών αυτών είναι διαρκής και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται από τη στρατηγική της Λισσαβώνας για τη μετάβαση στην οικονομία και κοινωνία της γνώσης.