Το κίνημα στο Γουδί εκατό χρόνια μετά
Παραδοχές, ερωτήματα, νέες προοπτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-499-2
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 12/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 14 εκ, 416 γρ, 198 σελ.
Περιγραφή

Η 15η Αυγούστου 1909 αναγνωρίστηκε από την πλειονότητα των Ελλήνων μελετητών της εποχής, αλλά και από πολλούς μεταγενέστερους, ως το ενδεδειγμένο σημείο εκκίνησης του ελληνικού εικοστού αιώνα. Το χρονικό αυτό ορόσημο στοιχειοθετούσε στα περισσότερα αφηγήματα της ελληνικής ιστορικής διαδρομής το απώτατο σημείο της μακράς διάρκειας 1830-1909 και συγχρόνως την αφετηρία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Παράλληλα, το μείζον αυτό γεγονός, ανεξάρτητα από τις εναλλακτικές ερμηνείες που ενέπνευσε (στρατιωτικό κίνημα, πραξικόπημα, κοινωνική εξέγερση, επανάσταση), θεωρήθηκε ότι επισφράγισε ένα ακόμη κρίσιμο βήμα της ελληνικής κοινωνίας στη μακρόχρονη πορεία συγχρονισμού της με τη Δύση.
Η σπονδυλωτή αυτή εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο καταγράφεται το συνοπτικό ιστορικό του Κινήματος στο Γουδί, ως απαραίτητο υπόβαθρο για την παρακολούθηση των εναλλακτικών εξιστορήσεων. Στο δεύτερο εξετάζεται πώς το Κίνημα διεκδίκησε ως μείζον συμβάν την ιδιαιτερότητά του στον ελληνικό εθνικό χρόνο και συγχρόνως εντάχθηκε σ` έναν διεθνή προβληματισμό. Στο τρίτο παρουσιάζεται το καθεστώς των γνώσεων που διαθέτουμε για τη κρίσιμη αυτή συγκυρία, μέσα από την επιλεκτική αναμόχλευση της ποικίλης ιστοριογραφικής παραγωγής, γενικής και ειδικής. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος εντοπίζονται ερωτήματα που παραμένουν ακόμη ανοικτά ή αναδεικνύονται λιγότερο ψαγμένες πτυχές που μπορεί να συμβάλουν στην περαιτέρω αποκρυπτογράφηση του 1909.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. Η 'Επανάστασις της 15ης Αυγούστου 1909': το αφήγημα
2. Το 1909 στην εγχώρια και διεθνή προβληματική
- Η αυγή μιας νέας εποχής
- Η πρώτη αμιγώς στρατιωτική συνωμοσία
- Σταθμός ή πρόσφορη μετάβαση;
3. Από την ιστορία του Κινήματος στις ιστορίες για το 1909: ιστοριογραφικές περιπέτειες ενός αιώνα
- Προλεγόμενα
- 'Η των μαρτύρων πίστις επιμελώς πρέπει να εξετάζηται'
- Πέρα από τη γραμμή της υπεράσπισης ή της καταδίκης: το 1909 στις επιστημονικές αναζητήσεις
Επίμετρο
- Αναζητώντας την κρυφή γοητεία του Κινήματος στο Γουδί: ερωτήματα, σιωπές, νέες κατευθύνσεις
Βιβλιογραφία