Το ηλεκτρονικό έγγραφο ως αποδεικτικό έγγραφο κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2576-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 10/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
330 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00