Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα
Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0592-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 518 γρ, 389 σελ.
Περιγραφή

Η συνάρθρωση κειμένων στο παρόν βιβλίο με διαφορετική, τελικά, κατάληξη, άλλοτε σύγκλισης και άλλοτε απόκλισης, επιτρέπει στον αναγνώστη μια αληθινή σφαιρική ματιά γύρω από το σύνθετο και ιδιαίτερα δύσκολο, από νομικής πλευράς, θέμα των επανορθώσεων καθώς και των ασυλιών του κράτους, εν όψει τέλεσης σοβαρών διεθνών εγκλημάτων στο πεδίο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ακόμη παρουσιάζει μια τελευταία ματιά στην ελληνική διάσταση του προβλήματος. Το όλο εγχείρημα προσλαμβάνει μια ξεχωριστή διάσταση σε μια περίοδο που η ετεροδικία του κράτους έπαψε να είναι απόλυτη, σχετικοποιείται και βαίνει διαρκώς συρρικνούμενη. Σε μια περίοδο μετάβασης της διεθνούς δικαιοταξίας σε επίπεδο κανόνων, αντιλήψεων και αξιών υπέρτερης σημασίας και ισχύος έναντι όλων. Εκεί, όπου το ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου και ανθρωπιστικού δικαίου κράτος δεν θα μπορεί να κρύβεται πίσω από την κυριαρχία του, την ασυλία του, χωρίς κάθαρση, ανεύθυνο, με ατιμωρησία και χωρίς αποκατάσταση των θυμάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Σ. Περράκης, Μ.-Ντ. Μαρούδα
Πολεμικές επανορθώσεις στο σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο. Η διεθνής πρακτική και η ελληνική περίπτωση. Μια σύνθεση κι ένας αναστοχασμός
Α' ΕΝΟΤΗΤΑ
Μ. Γλέζος
Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τα θύματα της γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα: μία εισαγωγική γενική προσέγγιση
Ι. Μπουρλογιάννης-Τσαγγαρίδης
Η διεκδίκηση γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων: το πολιτικό πλαίσιο. Η ματιά ενός διπλωμάτη
Κ. Σταμούλη
Από το Δίστομο... στη Φλωρεντία... ως την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διεκδικώντας πολεμικές επανορθώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Β' ΕΝΟΤΗΤΑ
Α. Μπερεδήμας
Το κατοχικό δάνειο: μία εναλλακτική προοπτική δικαίωσης;
Α. Ράντος
Η (δια)δικαστική πορεία της υπόθεσης των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα
Χ. Τσιλιώτης
Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του γερμανικού Δημοσίου για την ικανοποίηση δικαστικώς επιδικασθεισών απαιτήσεων εις βάρος του κατά το ελληνικό και το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Ε. Μίχα
Η συμβολή των εθνικών δικαστηρίων στην εξέλιξη του Διεθνούς Δικαίου για τις πολεμικές επανορθώσεις: Η περίπτωση της γερμανικής νομολογίας
Β. Σαράντη
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το ζήτημα της κρατικής ασυλίας
Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ελληνική αγόρευση στο Διεθνές Δικαστήριο στην υπόθεση Δικαστικές Ασυλίες Κράτους, Γερμανία/Ιταλία, Ελλάδα παρεμβαίνουσα
Σ. Περράκης, Μ.-Ντ. Μαρούδα
Γνωμοδοτικό σημείωμα. Η κρατική ετεροδικία απέναντι στις σοβαρές παραβιάσεις κανόνων ανθρωπιστικού δικαίου που χαρακτηρίζονται jus cogens: quid?
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΕΚΔΑΑΔ