Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1045-3
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2004
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
923 σελ.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ Π. Κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ PAT COX, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΛΑΑΚΕΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΥΜΒΟΛΗ-ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΥΜΒΟΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΟΓΟΙ VALERY GISCARD D' ESTAIGN (ΕΠΙΛΟΓΗ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ