Το ενεργειακό ζήτημα
Φύλλα εργασίας φάκελοι πληροφόρησης και ενημέρωσης: Εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο και το λύκειο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-344-642-2
Ελληνική, Νέα
€ 70.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σπιράλ
32 x 24 εκ, 250 σελ.