Το εμπόριο της Ελλάδας με τις ανατολικές χώρες και η ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 1981-1985
Εξαντλημένο
Ελληνική, Νέα
€ 21.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 709 γρ, 527 σελ.
Περιγραφή

Πώς επηρέασε το εμπόριο της Ελλάδας με τις ανατολικές χώρες η ένταξή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες; Η μέλετη του Σ. Βαλντέν αναζητά την απάντηση σ` αυτό το ερώτημα, εξετάζοντας διεξοδικά την πορεία του εμπορίου Ελλάδας - Ανατολικών χωρών κατά την περίοδο 1981-85, σε σχέση με τη γενικότερη εξέλιξη των συναλλαγών Ανατολής - Δύσης. Η ανάλυση επιδιώκει να απομονώσει τον παράγοντα "ένταξη στην ΕΟΚ", να αξιολογήσει την εξέλιξη του εμπορίου στα πλαίσια των γενικότερων επιπτώσεων της ένταξης και, τέλος, να διερευνήσει τις επιδράσεις μιας πληρέστερης μελλοντικής προσαρμογής στα κοινοτικά πλαίσια.