Το ελληνικό βιβλίο 1476-1830
Κυκλοφορεί
Ελληνική, Νέα
€ 59.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
31 x 26 εκ, 381 σελ.
Περιγραφή

Πρόθεση του βιβλίου είναι να δείξει τη σημασία που έχει για την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία μας η μελέτη των ελληνικών εκδοτικών δραστηριοτήτων. Χάρη στο πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει ορισμένα από τα πιο λαμπρά επιτεύγματα της ελληνικής τυπογραφικής τέχνης και να παρακολουθήσει τις διαδοχικές φάσεις από τις οποίες πέρασε.