Το εκπαιδευτικό σύστημα στην υπηρεσία του εθνικού κράτους
Η ελληνική περίπτωση 1950-1976
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1601-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 733 γρ., 623 σελ.
Περιγραφή

Τα παγκόσμιου χαρακτήρα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα σ` όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, απαιτούν μια εκπαίδευση διεθνική που, αποκαλύπτοντας στους νέους την αλληλεξάρτηση των λαών της γης, τη θεμελιώδη ενότητα και τα κοινά συμφέροντα της ανθρωπότητας, θα συμβάλλει πρακτικά κι αποτελεσματικά στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και κατανόησης καθώς και στην εδραίωση της ειρήνης και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το έθνος: πραγματικότητες και θεωρίες
α) Εθνικισμός: έννοια και δυναμική του
β) Η γέννηση του έθνους και του εθνικού κράτους στη δυτική Ευρώπη
γ) Ανατολικο-ευρωπαϊκός εθνικισμός: Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητές του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Το ελληνικό έθνος: πραγματικότητα και θεωρίες
α) Νεοελληνικός εθνικισμός: συνθήκες γέννησης και ιδιαιτερότητές του
β) Ελληνισμός - ελληνικότητα - Μεγάλη Ιδέα. Η ελληνική πραγματικότητα μέχρι το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
γ) Το ελληνικό κράτος μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο - Μεταπολεμικός εθνικισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Το εθνικό κράτος - Κράτος και εκπαίδευση
α) Εκπαιδευτικό σύστημα - εθνικό κράτος στη δυτική Ευρώπη
β) Νεοελληνική εκπαίδευση
γ) Η νεοελληνική εκπαίδευση μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Έρευνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Στάδιο σχεδιασμού
α) Διατύπωση του προβλήματος
β) Κατάρτιση σχεδίου έρευνας: στόχοι - αντικείμενο - υποθέσεις έρευνας
γ) Πηγές - υλικό έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στάδιο εκτέλεσης
α) Μέθοδος έρευνας
β) Συλλογή δεδομένων
γ) Συμπεράσματα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00