Το έθνος πέραν των συνόρων
"Ομογενειακές" πολιτικές του ελληνικού κράτους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9548-12-0
Βιβλιόραμα, Αθήνα, 6/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 619 γρ., 510 σελ.
Περιγραφή

Ολοένα και περισσότερα κράτη επιχειρούν να κινητοποιήσουν εξωεδαφικούς `συγγενικούς` πληθυσμούς, είτε πρόκειται για μειονότητες είτε για αποδήμους, προκειμένου να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της θέσης τους στο διεθνές στερέωμα. Η αντίληψη των κρατών ότι μπορούν να επωφεληθούν από τους υλικούς ή συμβολικούς πόρους που οι τελευταίοι ενσαρκώνουν ή συγκεντρώνουν αποτελεί το κίνητρο για την ανάπτυξη `ομογενειακών` πολιτικών.
Ο ανά χείρας τόμος εξετάζει τις στρατηγικές αντιμετώπισης `συγγενικών` εξωεδαφικών πληθυσμών του ελληνικού κράτους και τις διακυμάνσεις τους κατά τους δύο αιώνες ύπαρξής του:
- Ποιους πληθυσμούς επιλέγει να εντάξει στο έθνος και ποιους να αποκλείσει;
- Με βάση ποια ιδεολογία και με ποια κριτήρια το πράττει;
- Ποιους στόχους βάζει και τι πετυχαίνει;
Από τους έλληνες κεφαλαιούχους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 19ο αιώνα μέχρι τους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, και από το ζήτημα της ψήφου των κοινοτήτων του `έξω Ελληνισμού` το 1863 μέχρι τη δημιουργία της ΕΡΑ5 ξετυλίγονται πολιτικές που εν πολλοίς δεν συζητιούνται στο δημόσιο χώρο, είναι όμως εντέλει ιδιαίτερα σημαντικές τόσο ιδεολογικά όσο και ως προς τις συνέπειές τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

- Λίνα Βεντούρα, Λάμπρος Μπαλτσιώτης: Κρατικές πολιτικές για ομοεθνείς μειονότητες και πληθυσμούς της διασποράς: Η σύγκλιση των προσεγγίσεων
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 'ΜΑΚΡΟΥ' 19ου ΑΙΩΝΑ
- Χρήστος Παπαστυλιανός: Η συνταγματική δυναμική του εκτός συνόρων 'ελληνισμού'
- Λίνα Λούβη: Το ελληνικό κράτος και οι ομογενείς κεφαλαιούχοι: από την εύνοια στη διαπλοκή
- Ηλίας Σκουλίδας: Έλληνες πρόξενοι σε 'Ήπειρο και Αλβανία' στα τέλη του 19ου αιώνα: ιδεολογικοί προσανατολισμοί και κρατική πολιτική
- Μαρία Κοτζαμπάση: Οι ελληνικές κοινότητες της Βουλγαρίας στα τέλη 19ου - αρχές 20ού αιώνα: εθνικές επιδιώξεις και κρατική πολιτική
- Βασίλης Κουτσούκος: Εποικίζοντας μια πρώην βουλγαρική επαρχία υπό γαλλική διοίκηση (15η Οκτωβρίου 1919 - 28η Μαΐου 1920)
- Λένα Κορμά: Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας 'πέραν των κρατικών συνόρων': ζητήματα πολιτογράφησης και πολιτικές ενσωμάτωσης
ΚΡΑΤΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ 'ΔΙΑΣΠΟΡΑ'
- Δέσποινα Παπαδοπούλου: 'Διασπορικές' πολιτικές του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη: η περίπτωση των Ελλήνων στη Γαλλία
- Γιάννης Παπαδόπουλος: Κράτος, σύλλογοι, Εκκλησία: Απόπειρες ελέγχου των ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα
- Κατερίνα Τρίμη-Κύρου: Ενδοπαροικιακά κίνητρα και το όψιμο ελλαδικό ενδιαφέρον για τους μηχανισμούς συγκρότησης και εμπέδωσης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στις παροικίες της Αιγύπτου
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
- Άγγελος Νταλαχάνης: Αναζητώντας το εθνικό συμφέρον: Πολιτικές του ελληνικού κράτους για την ομογένεια στην Αίγυπτο (1945 - 1956)
- Λίνα Βεντούρα: Από τη 'Δύση της Ανατολής' στην Ανατολή της Δύσης: Κράτος, πολιτική αποδημίας και 'έξω Ελληνισμός' (1945 - 1952)
- Ελπίδα Βόγλη: Το 'Έτος Απόδημου Ελληνισμού' (1951): Η ελληνική ομογενειακή πολιτική στις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου
- Γιώργος Μαυρομμάτης: Η αποδημία των μειονοτικών της Δυτικής Θράκης: 'Αλλογενείς εγκαταλείποντες το ελληνικό έδαφος άνευ προθέσεως παλιννοστήσεως...'
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
- Λάμπρος Μπαλτσιώτης: 'Ομογενείς' ή 'αλλογενείς': Η περίπτωση των ορθόδοξων της Αντιόχειας στην Τουρκία
- Ελένη Σιδέρη: Μιλώντας ελληνικά στον Καύκασο: διασπορά και ελληνική γλωσσική πολιτική
- Λένα Διβάνη: Ποιος ακούει τη 'φωνή της Ελλάδας': Η αναποτελεσματικότητα της κρατικής πολιτικής για τη διασπορά όπως εκφράστηκε μέσω της ΕΡΤ
- Δημήτρης Χριστόπουλος: Το έθνος πέραν των συνόρων, αλλά ο λαός εντός: σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα της ελληνικής διασποράς

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-06-14 11:44:01