Το δίκαιον της ανωνύμου εταιρείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0917-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 81.15 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
597 σελ.
τ. 2
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00