Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-664-9
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2002
Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 20 εκ, 195 γρ, 83 σελ.
Περιγραφή

Είναι η κοινωνία της πληροφορίας ένα φαινόμενο προς ρύθμιση ή ένα νέο «παράδειγμα» οργάνωσης της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτείας που απαιτεί και επιβάλλει νέα εργαλεία σκέψης και ρύθμισης; Είναι αναγκαίο και χρήσιμο ένα «δίκαιο της κοινωνίας της πληροφορίας»; Ποια θα είναι η μορφή, η φύση του και οι φορείς της γένεσής του; Είναι το δίκαιο, ως σύστημα επιταγών, προσταγών και απαγορεύσεων, ακόμη σε θέση να ρυθμίζει επαρκώς τα ζητήματα που θέτει επιτακτικά η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών και της επικοινωνίας και η βαθιά διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ζωής μας; Η μελέτη της Λ. Μήτρου αποτελεί συμβολή στη συζήτηση για το ρόλο του δικαίου στην ανατρεπτική εποχή μας. Η συγγραφέας, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις της κοινωνίας στην παραγωγή, τη ρυθμιστική ικανότητα και την εφαρμογή του δικαίου, αξιολογεί τις δυνατότητες παρέμβασης της έννομης τάξης στα νέα προβλήματα και πεδία, όπως η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ιδιωτικότητας στον κυβερνοχώρο. Επίσης διερευνά μοντέλα, όπως η αυτορρύθμιση ή και η ίδια η τεχνολογία, που προτείνονται ως εναλλακτικές λύσεις στην αδυναμία θέσπισης και επιβολής κανόνων δικαίου, και εξετάζει τις μεταλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα «καθήκοντα» και στο ρόλο του Κράτους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος Σπύρου Σημίτη
1. Εισαγωγή
2. Η κοινωνία της πληροφορίας: μια νέα κοινωνία;
3. Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο δίκαιο
4. Η παρέμβαση της έννομης τάξης στην κοινωνία της πληροφορίας
5. Νέα ρυθμιστικά μοντέλα για την κοινωνία της πληροφορίας
6. Ποιος είναι ο ρόλος για το κράτος και το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας;
Βιβλιογραφία