Το γεωμετρικό νεκροταφείο της Έλτυνας
Παράρτημα: Φοινικηια γράμματα: Νέα αρχαϊκή επιγραφή από την Έλτυνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89004-1-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 1,322 γρ, 412 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα πραγματεία αποτελεί δημοσίευση συνόλου από σωστική ανασκαφή της ΚΓ ` Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από τις γνωστές δύσκολες συνθήκες, που συνοδεύουν ανασκαφές αυτού του είδους. Αποτέλεσμα αυτών των δυσκολιών, αλλά και απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν στην συνέχεια, ήταν η μη ολοκλήρωσή τη" παρά 10 μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσίαζε και το πλήθος και την σημασία των ευρημάτων.
Η πραγματοποίηση ανασκαφών και ερευνών πεδίου σε οικισμούς και νεκροταφεία των πρώιμων ιστορικών χρόνων στην κεντρική Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο για την έρευνα, ενώ η αντίστοιχη εικόνα στο επίπεδο της δημοσίευσης είναι ιδιαίτερα ετεροβαρής αφού μόνο τα μεγάλα νεκροταφεία της Κνωσού και των Αρκάδων, έχουν τύχει μέχρι σήμερα επαρκούς δημοσίευσης. Η ελλιπής και αποσπασματική εικόνα δυσχεραίνει την προσέγγιση ζητημάτων, όπως η σχέση αστικού και περιβάλλοντος χώρου, τα πρότυπα εγκατάστασης στην ενδοχώρα και οι συναφείς ιδεολογικοπολιτικοί μηχανισμοί προώθησης και εφαρμογής, οι σχέσεις των κεντρικών με τα περιφερειακά εργαστήρια κεραμικής, η εσωτερική κυκλοφορία προϊόντων πολυτέλειας και κύρους, οι άξονες επικοινωνίας και διακίνησης αγαθών και τέλος οι παράγοντες που καθόρισαν την δημιουργία ζωνών επιρροής και το πραγματικό αποτύπωμα τους στον γεωγραφικό χώρο. Τα ζητήματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την αποτίμηση και απόδοση σε υπαρκτό χώρο και χρόνο του υλικού και ιδεολογικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο δομήθηκε ο κοινωνικός και πολιτικός ιστός των πρώιμων ελληνικών πόλεων και τη" αντίστοιχη" "πολιτεία,," επί του κρητικού εδάφους.
Με αφορμή την παρούσα δημοσίευση θίγονται στα επιμέρους κεφάλαια θέματα αυτής της τάξης, που αφορούν ιδιαίτερα στους μηχανισμούς διαχείρισης χώρου και παγίωσης μιας ζώνης επιρροή" σε περιοχές γύρω από το μεγάλο αστικό κέντρο της Κνωσού. Τα στοιχεία από την ανασκαφή του γεωμετρικού νεκροταφείου της Έλτυνας, που θα παρουσιασθούν αναλυτικά στις σελίδες του βιβλίου, τεκμηριώνουν το εύρος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της επιρροής.
Ελπίζουμε ότι η παρουσίαση αυτών των δεδομένων και ο σχετικός προβληματισμός, που αναπτύσσεται στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα αποτελέσουν ένα κίνητρο για την δημοσίευση και άλλων συνόλων από νεκροταφεία, κυρίως της περιοχής Κνωσού και Μεσαράς, που παραμένουν αδημοσίευτα, τα περισσότερα πολλά χρόνια, στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.
Η προσπάθειά μας για την όσο γίνεται πληρέστερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την σημαντική συνδρομή, οικονομική και υλικοτεχνική, ιδιωτικών ιδρυμάτων, δημόσιων φορέων και επαγγελματιών συνεργατών.
Οφείλουμε κατά κύριο λόγο να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Ψύχα για την οικονομική βοήθεια χάρις στην οποία πραγματοποιήθηκε η συντήρηση, η σχεδίαση και η φωτογράφηση του υλικού. Επίσης το Ινστιτoύτo Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Αιγαίου (INSTAP) για την χρηματοδότηση της έκδοση" του ανά χείρας βιβλίου και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών, και ιδιαίτερα την τέως προϊσταμένη του κ. Εύα Γραμματικάκη, για την προώθηση της αίτησης για χρηματοδότηση και την ένταξη του τόμου στην σειρά δημοσιευμάτων του Ινστιτούτου, καθώς και την τωρινή προϊσταμένη κ. Νώτα Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη για τη διάθεση του εγκεκριμένου ποσού. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)