Το Βυζάντιο ως οικουμένη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-371-029-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανική
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 745 γρ, 339 σελ.
Περιγραφή

Το συμπόσιο - και κατά συνέπειαν και ο προκείμενος τόμος - κάλυψαν πολλές πτυχές της βυζαντινής ιδεολογίας και της συνυπηρετούσης τέχνης, όσο και της πολιτικής πρακτικής. Έτσι, η Ελένη Ahrweiller, στο εισαγωγικό της κείμενο, εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της βυζαντινής πρωτεύουσας για την ανάπτυξη της ιδέας της οικουμενικότητας, ενώ ο Johannes Koder εστιάζει στη γεωγραφική έννοια της οικουμένης. Η έννοια της οικουμενικότητας του Βυζαντίου εξετάζεται επίσης από τον Gilbert Dagron αναφορικά με τις χωροχρονικές της συντεταγμένες. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ - ΑΡΒΕΛΕΡ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ
JOHANNES KODER,
GILBERT DAGRON,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ,
ΤΙΤΟΣ ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ, 'ORB OF THE EARTH'
PAUL MAGDALINO, O ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
CECILE MORRISSON, BYZANCE CIMENT DE LA 'CIVILISATION MONETAIRE' MEDIEVALE. UNIVESALISME ET UNIVERSALITE DE LA MONNAIE BYZANTINE (IVe s et ss.)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ, Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, H OIKOYMENIKOTHTA THΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
CHRISTIAN HANNICK, OKUMENIZITAT UND DIVERSITAT IN DER TRADITION DES BYZANTINISCHEN GESANGS
ROBERT OUSTERHOUT, THE OECUMENICAL CHARACTER OF BYZANTINE ARCHITECTURE: THE VIEW FROM CAPPADOCIA
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
HELENE PAPASTAVROU, INFLUENCES BYZANTINES SUR LA PEINTURE VENITIENNE DU XIVe SIECLE
TANIA VELMANS, LA DIFFUSION INEGALE DU MODELE CONSTANTINOPOLITAIN DANS LA PEINTURE MEDIEVALE. LE COEUR, LE CENTRE ET LES PERIPHERIES
CYRIL MANGO, CONSTANTINOPLE: CAPITAL OF THE 'OIKOUMENE'?
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ, Η «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ