Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές
Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέκατο στον δέκατο πέμπτο αιώνα
Byzantium Matures
Choises, Sensitivities and Modes of Expression
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-371-026-4
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 34.49 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 753 γρ, 339 σελ.
Περιγραφή

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό είχαν αρχικά παρουσιασθεί ως ανακοινώσεις στο Διεθνές Συμπόσιο που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το Νοέμβριο του 2000, στα πλαίσια του προγράμματος "Πρακτικός και κοινωνικός βίος των Βυζαντινών". Το Συμπόσιο έφερε τον τίτλο "Αφύπνιση των αισθήσεων και προσωπικές προτιμήσεις από τον ενδέκατο στον δέκατο πέμπτο αιώνα". [...]
(Από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ)
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ)
ANTHONY CUTLER, CHANGE AND CAUSATION IN LATER BYZANTINE ART
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ «ΔΡΑΜΑ» ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΟ «ΑΦΗΓΗΜΑΝ» ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (11ΟΣ - 14ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)
ELIZABETH JEFFREYS, THE DEPICTION OF FEMALE SENSIBILITIES IN THE TWELFTH CENTURY
ΣΤΡΑΤΗΣ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Η ΜΙΜΗΣΗ ΣΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΨΕΛΛΟΥ
KATERINA IERODIAKONOU, THS SELF-CONCIOUS STYLE OF SOME BYZANTINE PHILOSOPHERS (11TH - 14TH CENTURIES)
TITOS PAPAMASTORAKIS, THE DISCREET CHARM OF THE VISIBLE
MARGARET MULLETT, CONSTRUCTING IDENTITIES IN TWELFTH - CENTURY BYZANTIUM
MARIA PANAYOTIDI, DONOR PERSONALITY TRAITS IN TWELFTH - CENTURY PAINTING. SOME EXAMPLES
ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, LATINITAS GRAECA
ΠΑΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (14ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)
ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. ΤΑ ΚΑΠΕΛΑ
NICOLAS E. KARAPIDAKIS, LES BONNES MANIERES AU MOYEN AGE
ILIAS ANAGNOSTAKIS AND TITOS PAPAMASTORAKIS, ΕΚΜΑΝΗΣ ΝΕΟΣ ΒΑΚΧΟΣ. THE DRUNKENNESS OF NOAH IN MEDIEVAL ART
ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (11ΟΣ - 12ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)
ΠΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ, ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΝΔΕΚΑΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
JAKOV N. LJUBARSKIJ, BYZANTINE IRONY. THE EXAMPLE OF NIKETAS CHONIATES
MARTIN HINTERBERGER, Ο ΦΘΟΝΟΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ
TASOS TANOULAS, ΟΡΑΜ' ΕΡΑΤΕΙΝΟΝ. ARCHITECTURE AND RHETORIC (ELEVENTH - FIFTEENTH CENTURIES)