Το αρχείον Γούλενου
Οικογένειας προεστών του Πραστού - Λεωνιδίου (1706-1847)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99705-0-1
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 553 γρ, 259 σελ.
Περιγραφή

Εις την παρούσαν έκδοσιν παρουσιάζεται το αρχείον (1706-1847) της οικογενείας Γούλενου, μέλη της οποίας διετέλεσαν προεστοί του Πραστού και μετεπαναστατικώς δήμαρχοι εις το Λεωνίδιον της Αρκαδίας.