Το αεροδρόμιο των Μολάων
Χρονικό της δράσης των Γερμανών στη νοτιοανατολική Λακωνία 1941-1944
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9728-01-0
Ιδιομορφή, Σπάρτη, 6/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
16 x 24 εκ., 208 σελ.
Περιγραφή

Η αρχική ιδέα για την παρούσα ιστορική μελέτη προήλθε από ένα έντονο προσωπικό ενδιαφέρον για το γερμανικό αεροδρόμιο που λειτούργησε στην περιοχή των Μολάων κατά την περίοδο της Κατοχής. Κάποια στιγμή, πριν από επτά χρόνια περίπου, αποφάσισα να ασχοληθώ συστηματικά με το θέμα αυτό και άρχισα να συλλέγω σχετική βιβλιογραφία και προφορικές μαρτυρίες. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης αυτής είχα την τύχη να έλθω σε επαφή με αξιόλογους ανθρώπους και να νιώσω πολλές φορές τη χαρά της ανακάλυψης καινούργιων στοιχείων. Όσο προχωρούσε η έρευνα, ο όγκος των στοιχείων μεγάλωνε και παράλληλα διευρυνόταν το πεδίο της μελέτης, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στην εξιστόρηση των γεγονότων που έλαβαν χώρα στη Νοτιοανατολική Λακωνία κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής 1941-1944. Επίσης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα μερικά γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή, έκρινα αναγκαίο να αναφέρω τις πολιτικές και στρατιωτικές αποφάσεις και τους σχεδιασμούς που γίνονταν σε επίπεδο κορυφής, τόσο από τους Γερμανούς όσο και από τους Συμμάχους. Όσον αφορά την παράθεση των γεγονότων, προτιμήθηκε η μορφή χρονικού, προκειμένου να είναι πιο ξεκάθαρη η διαδοχή των γεγονότων και η κλιμάκωση των καταστάσεων. [...]

-Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περιοχή κατά την υποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων
-Η χρήση του αεροδρομίου των Μολάων από τους Γερμανούς κατά τη Μάχη της Κρήτης και τα γεγονότα
που έλαβαν χώρα στην περιοχή μετά την κατάληψη της Κρήτης και έως το Σεπτέμβριο του 1944
-Πλούσιο ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό.

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Ι. Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
Το πεπρωμένο ενός στρατηγού
Ελληνικά πλοία στη Μονεμβασία
Ελληνικά υδροπλάνα στην Παλαιά Μονεμβασία
Η φυγή των Ελλήνων Ευελπίδων
Η αποχώρηση των Νεοζηλανδών από τη Μονεμβασία
ΙΙ. ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ
Η επιχείρηση 'Ερμής'
Η κατασκευή του αεροδρομίου των Μολάων
Άφιξη των γερμανικών μονάδων στο αεροδρόμιο
Έναρξη των αποστολών κατά της Κρήτης
Τα πρώτα γερμανικά αντίποινα
Ο Hans-Ulrich Rudel στο αεροδρόμιο των Μολάων
Επιθέσεις της RAF στο αεροδρόμιο των Μολάων
Έναρξη της επιχείρησης 'Ερμής'
Γερμανική Αεροπορία εναντίον Βρετανικού Ναυτικού
Πτώση γερμανικού αεροπλάνου στην Ελιά
Προσθαλάσσωση γερμανικού αεροπλάνου στη Μονεμβασία
Επικήδεια τελετή στους Μολάους
Απολογισμός από τη Μάχη της Κρήτης
Η αποχώρηση των γερμανικών μονάδων από τους Μολάους
III. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941-1943)
1941-1942:
Η Πελοπόννησος υπό ιταλική κατοχή
Το σαμποτάζ στην Ελιά
Η δράση της Luftwaffe κατά την περίοδο 1941-42
Η μεταφορά της 22ας Γερμανικής Μεραρχίας Πεζικού
Οι σχέσεις των κατοίκων με τους Γερμανούς του αεροδρομίου 1943:
Η δράση της Luftwaffe το 1943
Η 1η Μεραρχία Panzer στους Μολάους
Η ιταλική συνθηκολόγηση και οι συνέπειές της
Εισήγηση κατάργησης του αεροδρομίου των Μολάων
Ο ΕΛΑΣ στη Νότια Λακωνία
Η 'Εθελοντική Αντικομμουνιστική Ομάδα' των Μολάων
Η επίθεση στο γερμανικό φυλάκιο στη γέφυρα της Απιδιάς
Η αποχώρηση των Γερμανών από το αεροδρόμιο των Μολάων
Τα γεγονότα στους Μολάους
1944:
Η εκκαθαριστική επιχείρηση 'Κότσυφας'
Η εκκαθαριστική επιχείρηση 'Κόνδωρ'
Η ενέδρα στην Γκαγκανιά
Ο πόλεμος στη θάλασσα
Οι αεροπορικές επιδρομές
Τα γεγονότα έως την οριστική αποχώρηση των Γερμανών
IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η δράση του Χαράλαμπου Κουτσογιαννόπουλου ('Προμηθέα ΙΙ')
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. ΠΗΓΕΣ
II. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
III. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
IV. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
V. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00