Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα
Το πρόβλημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης της γεωργίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-256-137-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 407 σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΑΜΙΡ ΑΜΙΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ I. ΤΟ ΓΑΙΟΚΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΡΟΣ II. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ III. ΔΥΣΜΟΡΦΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-10-17 10:20:03