Τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, βιβλιοθήκες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6759-54-3
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 200 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές μαθημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων, με επικέντρωση στη δομή και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, καθώς και τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών σε δικτυακό περιβάλλον.

Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφονται τα βασικά στοιχεία μιας τηλεπικοινωνιακής μετάδοσης, οι τοπολογίες των τοπικών δικτύων, τα επίπεδα διασύνδεσης κατά OSI/ISO, τα πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης, το μοντέλο πελάτη διακομιστή (client server) κ.λπ.

Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται το περιβάλλον του Διαδικτύου και τα πρωτόκολλα λειτουργίας του, το περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού, οι γλώσσες ανάπτυξης και επισημείωσης ιστοσελίδων, καθώς και οι μηχανές και υπηρεσίες αναζήτησης. Επίσης γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (web 2.0), όπως οι συνεργατικές, εγκυκλοπαίδειες και τα ιστολόγια, καθώς και στην τάση μετάβασης προς τον σημασιολογικό ιστό (web 3.0) και τον συμβιωτικό ιστό (web 4.0).

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται μεταξύ άλλων τα διάφορα δίκτυα βιβλιοθηκών, τα πρωτόκολλα βιβλιοθηκονομικών συστημάτων, ο ρόλος των βιβλιοθηκών ως φίλτρων ποιότητας της διαθέσιμης πληροφορίας και η δομή των ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Αξιοσημείωτη είναι η μετατόπιση του επίκεντρου σήμερα από την πληροφορία στην επικοινωνία. Παλαιότερα υπήρχε πολύτιμο πληροφοριακό περιεχόμενο αλλά περιορισμένες δυνατότητες μετάδοσης του, ενώ σήμερα είναι διαθέσιμοι στο πλατύ κοινό ταχύτατοι μηχανισμοί πρόσβασης σε πολυπληθές και διαρκώς αυξανόμενο περιεχόμενο, του οποίου όμως η αξία είναι αμφισβητήσιμη. Στο σημείο αυτό καθίσταται πολύτιμη η συνεισφορά του ανθρώπινου εξειδικευμένου προσωπικού, των επιστημόνων της πληροφόρησης, οι οποίοι, επεκτείνοντας το έργο των βιβλιοθηκονόμων, έχουν ως έργο την οργάνωση μετα-πληροφορίας που να σχολιάζει με επιστημονικό και έγκυρο τρόπο την διαθέσιμη πληροφορία.