Τεχνολογικές δομές και μεταφορά τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0431-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 203 σελ.
Περιγραφή

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, οι πιο κρίσιμες τεχνολογικές επιδόσεις και θέματα μεταφοράς τεχνολογίας στην ελληνική βιομηχανία. Η ανάλυση στηρίζεται αφενός σε πρωτογενή έρευνα, που αξιοποιεί τα δεδομένα εκατοντάδων επιχειρήσεων, και αφετέρου σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της προβληματικής για τη σχέση μεταξύ τεχνολογικών ικανοτήτων και οικονομικής δυναμικής, ανάπτυξης και μετασχηματισμού. Ειδικότερα, εξετάζονται οι ποικίλες μορφές παραγωγής και ενσωμάτωσης τεχνολογικών γνώσεων (R&D, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, licensing κ.α.) στην ελληνική βιομηχανία, η επίδραση τους στα κέρδη, στην ανταγωνιστικότητα, τις εξαγωγές, την παραγωγικότητα, αλλά και οι παράγοντες της τεχνολογικής καθυστέρησης της ελληνικής βιομηχανίας, ο ρόλος των πολυεθνικών εταιριών, οι στρατηγικές των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα τεχνολογίας, και οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας. Τέλος, αναλύονται ορισμένες γενικότερες ταξινομήσεις της τεχνολογικής διάρθρωσης της βιομηχανίας και η σημασία τους για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας στη σημερινή πορεία της προς όλο και εντονότερες συνθήκες διεθνών ανταγωνιστικών πιέσεων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Ι. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1960-1987 (ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΗ)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ