Τεχνολογίες ανάπτυξης καινοτομίας σε περιφέρειες και συμπλέγματα παραγωγής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0903-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 332 σελ.
Περιγραφή

Παράλληλα με την οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινωνίας και οικονομίας που βασίζονται στη γνώση αποτελεί σημαντικό ορόσημο της αρχής του νέου αιώνα. Η συμβολή της έρευνας, της τεχνολογίας, και της καινοτομίας ειδικότερα, βρίσκεται αφενός στην επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης και ευημερίας των περιφερειών της Ευρώπης και αφετέρου στην προώθηση ενός μοντέλου ανάπτυξης στο κέντρο του οποίου βρίσκονται οι ικανότητες του ανθρώπου, η απασχόληση και οι υψηλές αμοιβές εργασίας. Η μεταφορά γνώσεων στην παραγωγή και η τεχνολογική καινοτομία είναι μια σύνθετη περιβαλλοντική συνθήκη, με την έννοια ότι εξαρτάται από παράγοντες δημιουργίας γνώσεων και τεχνολογικής συνεργασίας, που υπερβαίνουν τα όρια του συγκεκριμένου οργανισμού στον οποίο μια καινοτομία καταγράφεται. Σημαντική συμβολή στο πεδίο αυτό έχουν οι τεχνολογίες ανάπτυξης καινοτομίας, που βελτιώνουν τις ικανότητές μας να χειριζόμαστε γνώσεις, διαδικασίες έρευνας, μεταφοράς τεχνολογίας, αξιολόγησης και χρηματοδότησης νέων προϊόντων, αλυσίδες παραγωγής και δίκτυα παραγωγικής εργασίας. Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές τεχνολογίες και μέθοδοι ανάπτυξης καινοτομίας, οργανωμένες σε 4 μεγάλες ενότητες ανάλογα με την εφαρμογή τους στην έρευνα, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στην τεχνολογική συνεργασία.

Η συγγραφή των κειμένων έγινε στο πλαίσιο του έργου InnoRegio, που ανήκει στο πρόγραμμα συνεργασίας των πόλεων και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης RECITE II. Στο έργο συνεργάζονται οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας από 6 περιφέρειες (Κ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη, Νόρτε, Ουαλία, Χώρα Βάσκων) και περιλαμβάνει μια αλυσίδα διαδικασιών δημιουργίας, συστηματοποίησης και διάδοσης τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας σε μεγάλη κλίμακα, με την ενημέρωση 2.400 επιχειρήσεων και οργανισμών μεταφοράς τεχνολογίας, την ηλεκτρονική διάδοση και εφαρμογή από απόσταση ορισμένων μεθόδων, 600 διαγνώσεις καινοτομίας και 120 πιλοτικές εφαρμογές και έργα επίδειξης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Τεχνολογίες ανάπτυξης καινοτομίας σε περιφέρειες παραγωγής,
Νίκος Κομνηνός, Λίνα Κυργιαφίνη, Έλενα Σεφερτζή
Μέρος Α'
ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Τεχνολογική παρατήρηση, Sonia Saez de la Cuesta
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ανάπτυξη δημιουργικότητας, Έλενα Σεφερτζή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Μάρκετινγκ καινοτομίας, Carlos Mata Crespo
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Χρηματοδότηση καινοτομίας, Rasa Rio Belver
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Διαχείριση έργων, Γιάννη Μπακούρος, Βασίλης Κελεσίδης
ΜΕΡΟΣ Β'
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Συγκριτική αξιολόγηση, Βασίλης Κελεσίδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Τεχνοδιάγνωση, Βασίλης Κελεσίδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Αξιολόγηση τεχνολογίας, Νίκος Κομνηνός, Γιάννης Μπακούρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Τεχνολογικές κλινικές, Martin Rhisiart, Gareth Roberts, Meirion Thomas
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας, Ευφημία Παναγιωτίδου
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Ανάπτυξη νέων προϊόντων, Φώτης Κίτσιος, Χρήστος Σκιαδάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
Αυτοματοποίηση σχεδιασμού, Νίκος Μπιλάλης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο
Ανασχεδιασμός διαδικασιών παραγωγής, Σωτήρης Ζυγιάρης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο
Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών, Βασίλης Μουστάκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο
Συμμετοχή εργαζομένων στη βελτίωση της ποιότητας, Απόστολος Αποστόλου, Χρήστος Σκιαδάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων, Κωνσταντίνος Τραμαντζάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο
Ανάλυση αξίας, Nick Rich, Matthias Holweg
ΜΕΡΟΣ Δ'
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο
Διαχείριση αλυσίδων παραγωγής, Σωτήρης Ζυγιάρης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ό
Ηλεκτρονικό εμπόριο, Νίκος Πρωτόγερος
Βιογραφικά Συγγραφέων