Τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος
Επίτομο
Umwelttechnik fur Schule und Beruf (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-331-258-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 46.66 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 888 γρ, 338 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει:
- Βασικές γνώσεις
- Βασικές γνώσεις βιολογίας
- Μέθοδοι ανάλυσης
- Περιβαλλοντικό δίκαιο
- Ρύπανση του περιβάλλοντος
- Επιβάρυνση από ακτινοβολίες
- Διαχείριση νερού
- Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων
- Διαχείριση απορριμάτων
- Θερμική επεξεργασία
- Αποθήκευση σε χωματερές
- Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων
- Καθαρισμός του αέρα
- Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
- Θερμικά καύσης, πυρηνικά, υδροηλεκτρικά
- Ήπιες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
- Επεξεργασία στοιχείων στην τεχνολογία περιβάλλοντος

Add: - Upd: 2021-03-17 18:28:08