Τέχνη, πολιτισμός, παγκοσμιοποίηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2184-8
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 4/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 543 γρ, 406 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

"Το μη τελείωμα πρέπει να είναι δομικό στοιχείο της τέχνης, της κουλτούρας και της πολιτιστικής πολιτικής στο βαθμό που τις προφυλάσσει από την ενσωμάτωση, την αλλοτρίωση και την ορθολογικοποίηση. Η αποσπασματοποίηση, δηλαδή, το μη τελείωμα και το σύστημα - αντισύστημα είναι (ή πρέπει να είναι) οι βασικές συνιστώσες της πολιτιστικής πολιτικής, ειδικότερα σήμερα που οι συστηματικές ή τουλάχιστον οι συστημίζουσες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης είναι πολύ πιο ισχυρές από κάθε άλλη περίοδο. Ακόμη πιο συγκεκριμένα η κουλτούρα και, ως εκ τούτου, η πολιτιστική πολιτική θα πρέπει να συλληφθεί ως ένα ανοιχτό σύστημα προς το άλλο, το κριτικό, το διαφορετικό.
Η οποιαδήποτε σύλληψη της πολιτιστικής πολιτικής σήμερα θα πρέπει να στηρίζεται στη σωστή διάγνωση της σύγχρονης πραγματικότητας των αναπτυγμένων και ακριβέστερα των παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών. Έχει ιδιαίτερη δε αξία η γνώση του πώς φθάσαμε στην παγκοσμιοποίηση, μέσα από ποιες διαδικασίες κτλ., και κυρίως τι σημαίνει αυτή..."

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Β. ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ: ΠΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ;
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΟΤΙΒΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΒΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ