Ταφικά μνημεία της Πόλης
Α. Σισλί - έμποροι και τραπεζίτες
Εξαντλημένο
Παπάζογλου Γεώργιος Κ., Κομοτηνή, 4/2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 92.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 31 εκ, 851 γρ, 462 σελ.
Περιγραφή

[...] Η εργασία ξεκίνησε ως προσπάθεια εντοπισμού τάφων περιώνυμων Πολιτών, καταγράφηκαν λοιπόν "ταφικοί χώροι" του κοιμητηρίου του Σισλή οι οποίοι "περικλείουν" ανθρώπους του ομογενειακού Ελληνισμού της Βασιλεύουσας, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πνευματική, οικονομική και κοινωνική ζωή της Οθωμανικής Τουρκίας του δεύτερου μισού του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνος. Στη συνέχεια η έρευνα, αυτονόητα, επεκτάθηκε και σε ταφικά μνημεία που παρουσιάζουν σημαντικό γλυπτό ή άλλο ενδιαφέρον (- διασώζουν, λ.χ., επιγραφές ή επιγράμματα σημαντικά καθ` εαυτά ή σημαντικά για την ιστορία του Ελληνισμού), με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει μια συνέχεια τόσο της ιστορίας, όσο και της οικονομικής ή μη ευμάρειας του ιδίου του Ελληνισμού, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα ίδια τα μνημεία, την γλυπτή διακόσμηση, αλλά και τις επιγραφές και τα επιγράμματα. [...]

Γεώργιος Κ. Παπάζογλου

Περιέχονται τα κείμενα:
- Πρόλογος
- Βιβλιογραφία - βραχυγραφίες

Εισαγωγή - Το Κοιμητήριο του Σισλή
- Ιστορικά
- Μνημεία

Κείμενο - Μνημεία
- Μνημεία

Ευρετήρια
- Ευρετήριο ιδιοκτητών καταγραφόμενων οίκων του κοιμητηρίου του Σισλή και χρόνος κτήσεως των οίκων
- Ευρετήριο των σημαντικότερων συμβολικών παραστάσεων των μνημείων
- Ευρετήριο τεθνεώτων, χρόνος γεννήσεως, θανάτου, καταγωγής και επαγγέλματος αυτών