Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός αι.
Η συγκριτική φιλολογία στο κατώφλι του 21ου αιώνα: Ιστορικές, θεωρητικές, αισθητικές διαδικασίες: Β διεθνές συνέδριο: Πρακτικά
Identity and alterity in literature, 18th-20th c.
Comparative literature on the threshold of the 21st century: Historical, theoretical, aesthetic processes
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-353-077-0
Δόμος, Αθήνα, 2000
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά, Γαλλικά
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 460 σελ.
τ. 1
Πρόλογος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Σοφία Ντενίση, Ι. Η Συγκριτική Φιλολογία στο κατώφλι του 21ου αιώνα - ΙΙ. Ιστορικές, θεωρητικές, αισθητικές διαδικασίες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η ταυτότητα της νεοελληνικής λογοτεχνίας: Ένα σταυροδρόμι ετεροτήτων
Jean Besiere, De Valery a John Ashbery: Modes de reference, modes de pertinence poetiques: D' un passage du modernisme au post-modernisme
Αλέξης Ζήρας, Η κρίση του μοντερνιστικού προτύπου στην ελληνική πεζογραφία μετά το 1975: Από το υπαρξιακό δράμα στην ατομοκεντρική παρωδία
Θεοχαρούλα Νιφτανίδου, Τρόποι συγκρότησης της λογοτεχνικής ομοιότητας
Zofia Mitosek, Penser la difference. La terminologie en theory de la litterature: Imitatio moderne
Eduardo F. Coutinho, Comparativism and the construction of the discourses on litterature: Theory, criticism and literary historiography
Zulma Palermo, Sur le genotexte litteraire et le sujet culturel
Jeanne J. Smoot, Simone Weil and Mikhail Bakhtin look at the classics: Alterity as aesthetic principle in Homer' s Iliad and Virgil' s Aeneid
Mario J. Valdes, Identity and alterity in literary history: The comparative history of central east European literary cultures
Νάνος Βαλαωρίτης, Αυτονομία, μοντερνισμός και ο πανικός της προσδοκίας του έργου
Maria-Alzira Seixo, La litterature postcoloniale et la pensse de l' autre: Recherche de l' identite dans les univers de la fiction
Douwe Fokkema, Τhe critical discourse of identity and its literary counterpart
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Eugene Chen Eoyang, Other as self: Identity as sameness and as difference in poetry
Paul Cornea, 'Identite' de l' oeuvre litteraire et interpretation
Αικατερίνη Καλέρη, Το ύφος σε μια εργοκεντρική ερμηνευτική αισθητική της λογοτεχνίας
Monica Spiridon, Un stereotype de l' identite dans la culture roumaine du XXe siecle: L' Orient et l' Occident
Maria Ciecla-Kotytowska, La specificite du romantisme polonais
Ι. Α. Σκούρτης, Οικειοποίηση της ετερότητας: Πνευματικές σχέσεις Παναγιώτη Ματαράγκα και Luise Colet στο πλαίσιο του φιλελληνισμού
Sophia Denissi, The ideal 'other' as expressed in an English and a Greek nineteenth-century novel for ladies
Svend Erik Larsen, The tacit other: Identity and otherness in two texts by Henri James
Διαμάντη Αναγνωστόπουλου, Η αναζήτηση της ετερότητας του άλλου ως αναγκαία προϋπόθεση διαμόρφωσης της ταυτότητας σε γαλλικά και ελληνικά υπερρεαλιστικά λογοτεχνικά κείμενα
Sylvie Andre, Dire l' autre mieux que lui-meme: un vertige de l' imaginaire francais au debut du Xxe siecle
Ina Grabe, The myth of the Rainbow Nation: Colourful diversity in the depiction of identical 'others' and 'other identities' in contemporary South African writing
Theo D'haen, Revolutionary crossings: Caribbean identities and Caribbean forms
Uchang Kim, Extravagance and authenticity: Romantic love and the self in early modern Korean literature
Περιλήψεις
Οι συγγραφείς του τόμου
Επίμετρο
Ευρετήριο