Τα τρία παραπετάσματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-339-333-7
Κορφή, Αθήνα, 3/2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 7.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 83 γρ., 40 σελ.
Περιγραφή

"Λίγα κοράλλια από την άβυσσο της γνώσης.
Λίγες πέτρες από την ακτή του απείρου.
Λίγα αγριολούλουδα από τις οροσειρές της αιωνιότητας."

Αμοργός, 7.1.2003
Γ.Θ. Πράσινος

Οι σκέψεις του συγγραφέα αρθρώνονται στις ενότητες:
Μέρος 1ο: "Η φύση"
Μέρος 2ο: "Ο άνθρωπος"
Μέρος 3ο: "Η μη ορωμένη φύση και ο Θεός"

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ 1
Η ΦΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ 2
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΜΕΡΟΣ 3
Η ΜΗ ΟΡΩΜΕΝΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00