Τα μαθηματικά στην εποχή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
Για τον ΑΣΕΠ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-543-172-3
Κωστόγιαννος, Χαλκίδα , 2004
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 22.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 542 γρ, 319 σελ.
Περιγραφή

Τα εκπαιδευτικά συστήματα κατά καιρούς ρυθμίζονται είτε για να διορθωθούν κάποιες ατέλειες της προηγούμενης ρύθμισης, είτε για να ανταποκριθούν σε νέες ανάγκες των καιρών. Οι ρυθμίσεις αυτές ονομάζονται συνήθως `εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις`. . . Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν κάποιες δυνατότητες οι οποίες δε θα υπήρχαν χωρίς αυτές ή/ και θα κόστιζαν πολύ ακριβά. Το ερώτημα είναι μήπως η τεχνολογία φέρνει μαζί της το σπόρο μιας μεγάλης μεταρρύθμισης και όχι μιας μικρής ρύθμισης όπως αυτές που έγιναν κατά καιρούς. . . Η προσεχής μεταρρύθμιση φαίνεται ότι θα έχει πολλούς στόχους. . . Επομένως, το μελλοντικό σχολείο πρέπει να μεταπλαστεί σε `εργαστήριο γνώσης` όπου ο μαθητής παύει να είναι απλός θεατής και γίνεται `πρώιμος μέτοχος`. (. . .) Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε νέες προσεγγίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]