Τα κοινωνικά συστήματα
Ιδεολογικο-πολιτικές απόψεις της καπιταλιστικής ανέλιξης: Ουτοπιστές σοσιαλιστές και Μάρξ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-236-215-0
Ελληνική, Νέα
€ 12.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 158 σελ.
Περιγραφή

Από το ευρύτατο πεδίο, που περιλαμβάνεται σε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των κοινωνικών συστημάτων τα εικοσιπέντε μαθήματα που παρατίθενται σ` αυτόν τον τόμο αναφέρονται στην ιδεολογικό - πολιτική πλαισίωση του ανερχόμενου καπιταλισμού και την θεωρητική θεμελίωση των σοσιαλιστικών ρευμάτων όλων των κατευθύνσεων στον 19ο αιώνα.
Ένας άλλος τόμος θα καλύψει το δουλοκτητικό σύστημα, την φεουδαρχία, την αρχαία και την μεσαιωνική πόλη, την ανέλιξη των αστικών στρωμάτων και τη γέννηση του καπιταλισμού και ένας τελευταίος θα αναφέρεται στον ώριμο καπιταλισμό, τα φασιστικά κινήματα, τις διάφορες μορφές εφαρμογής του Μαρξισμού και τις σύγχρονες νεομαρξιστικές τάσεις. Από άποψη συστηματική τα μαθήματα, που περιλαμβάνονται σ` αυτόν τον τόμο αποτελούν το δεύτερο μέρος της συνολικής παρουσίασης του αντικειμένου.
Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, το κύκλωμα των θεμάτων που εμφανίζονται σ` αυτόν τον τόμο αποτελούν μια αυτοτελή ενότητα και τούτο διότι καλύπτουν τις βασικές θεωρητικές απόψεις της αστικής και της σοσιαλιστικής ιδεολογίας όλων των αποχρώσεων. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις κοινές θεωρητικές καταβολές, στις αλληλοδιάδοχες προσεγγίσεις θεμελιωδών κοινωνικών ερωτημάτων και στον μετασχηματισμό βασικών ιδεολογικό - πολιτικών τοποθετήσεων κάτω από την πίεση μιας ραγδαία μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας, που συνδέεται με την άνοδο του καπιταλισμού και την εμφάνιση του προλεταριάτου. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ
Ο κλασικός και ο προκαπιταλιστικός τύπος αστού
Ελευθερία και Ισότητα στην αστική κοσμοαντίληψη
Hobbes και Locke
Ο Rousseau και οι Φυσιοκράτες
Η αμερικανική και γαλλική διακήρυξη δικαιωμάτων του ανθρώπου
Κοινή γνώμη και αρχή της δημοσιότητας
Η αστική κοινή γνώμη και το δικαίωμα ψήφου
Ο Kant και ο γερμανικός ιδεαλισμός
Ο Hegel και η κοινωνία της εποχής του
Ο ανερχόμενος καπιταλισμός: Βασικές οικονομικο-κοινωνικές διαδικασίες
Βιβλιογραφία
2. ΟΥΤΟΠΙΣΤΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ
Ο ουτοπικός σοσιαλισμός
Saint - Simon
Fourrie
Robert Owen
Proudhon
Kropotkin
Landauer
Κ. Μαρξ και η κριτική της αστικής ελευθερίας
Κ. Μαρξ: Η κριτική της αστικής ισότητας
Η έννοια της φύσης στον Καρλ Μαρξ
Η θεωρία της γνώσης στον Κ. Μαρξ
Προσωπικότητα και μαζικές κοινωνικές δυνάμεις
Οι κοινωνικές τάξεις στον Μαρξ
Η αναλυτική κατηγορία 'κεφάλαιο' και οι νόμοι της καπιταλιστικής εξέλιξης στον Μαρξ
Η σχέση κοινωνίας και κράτους στον Μαρξ
Βιβλιογραφία