Τα Ιωάννινα πολιορκημένα
La ville assiégée (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-408-143-1
Εκάτη, Αθήνα, 12/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 18 εκ., 258 γρ., 233 σελ.
Περιγραφή

Δεν βλέπομεν τίποτε... Και όμως... Εις τα πλάγια ενός λόφου περισσότερον απομακρυσμένου, του οποίου η κορυφή περνά την Καστρίτσαν, εν μικρόν σημείον καπνού κοκκινίζει, έπειτα εν άλλο... Ολίγα δευτερόλεπτα περνούν και διασχίζουν ήχοι την καθαράν ατμόσφαιραν· ο θόρυβος του θανάτου φθάνει μέχρις ημών... Αι οβίδες σκάζουν προ των οφθαλμών μας προτού σκάσουν εις τα αυτιά μας.
Κάποιος μου δίδει εξηγήσεις: Τα Ελληνικά αποσπάσματα, ερχόμενα αναμφιβόλως από το Μέτσοβον, το οποίον κατέχεται ήδη, κατέλαβον τους λόφους τους περιστοιχίζοντας την Καστρίτσαν... Ο Τουρκικός στρατός, βοηθούμενος από το πυρ του φρουρίου, προσπαθεί να τους εκδιώξη.
Τα μικρά στίγματα του καπνού πολλαπλασιάζονται, λάμπουν εις τον ήλιον. Οι κανονιοβολισμοί διαδέχονται αλλήλους συχνότεροι, οι πυροβολισμοί επαναλαμβάνονται...


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:03