Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-288-183-5
Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2007
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 63.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
18 x 25 εκ., 1746 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό ίσως θα έπρεπε να ξεκινά με μια απολογία αντί προλόγου - μια απολογία για την αλαζονεία του να επιχειρήσει κανείς μεμονωμένα μια ιστορία της Βαλκανικής Χερσονήσου. Στην ιδεατή περίπτωση, ένα τέτοιο έργο θα έπρεπε να αναληφθεί από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων. Όμως ακόμη και μια τέτοια ομάδα δεν θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα παρήγαγε ένα συγκεκριμένο έργο χωρίς να προηγηθεί μια μακρόχρονη περίοδος ερευνητικής συνεργασίας και διαλογισμού πάνω στα αναρίθμητα κύρια προβλήματα της βαλκανικής ιστορίας που ακόμη παραμένουν άλυτα.
Ξεκίνησα αυτήν τη μελέτη πριν από σχεδόν μια δεκαετία, με την ελπίδα ότι οι αναπόφευκτες ελλείψεις του τελικού προϊόντος θα μπορούσαν ίσως να εξισορροπηθούν από ορισμένα θετικά στοιχεία. Ειδικότερα, σ` όλη την διάρκεια της προετοιμασίας του παρόντος τόμου έμεινα πιστός σε δυο στόχους. Ο πρώτος αφορούσε τη σύνθεση και τη γενικότερη προσβασιμότητα της μεγάλης ποσότητας μονογραφιών και των περιοδικών δημοσιευμάτων που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο που ακολούθησε τον Α` Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν συντάχθηκαν οι τρέχουσες γενικές ιστορίες των Βαλκανίων. Η φύση και η έκταση αυτών των δημοσιευμάτων παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, που έχει γίνει και μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι πιεστικότερες ανάγκες και τα πλέον υποσχόμενα ερευνητικά πεδία στη σύγχρονη βαλκανική ιστοριογραφία. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος του συγγραφέα
Μια διαλογική εισαγωγή από Τραϊανό Στογιάνεβιτς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τόπος και οι άνθρωποι
Το ιστορικό πλαίσιο
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΔΟΥ: 1566
Η Έλευση των Οθωμανών Τούρκων: έως το 1402
Η κατάκτηση των Βαλκανίων: 1403 - 1481
Η ακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας: 1481 - 1566
Οθωμανικοί δεσμοί
Η βαλκανική χερσόνησος υπό τουρκική κατοχή
Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ: 1566 - 1815
Η παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας
Η βαλκανική χερσόνησος κατά την περίοδο της οθωμανικής παρακμής
Ήττα από την Αυστρία: Υποχώρηση στο Δούναβη: 1566 - 1699
Ήττα από την Ρωσία: Υποχώρηση στο Δνείστερο: 1699 - 1792
Τα Βαλκάνια, η Γαλλική Επανάσταση και ο Ναπολέων: 1792 - 1815
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ: 1815 - 1878
Η δυναμική της βαλκανικής πολιτικής: 1815 - 1878
Η σερβική επανάσταση και οι νότιοι σλάβοι έως το 1878
Η ελληνική επανάσταση και το ανεξάρτητο κράτος έως το 1878
Οθωμανική μεταρρύθμιση και κρίσεις στην Εγγύς Ανατολή: 1831 - 1852
Ο πόλεμος της Κριμαίας: 1853 - 1856
Ο σχηματισμός της Ρουμανίας έως το 1878
Η αφύπνιση των Βουλγάρων έως το 1878
Μεταρρύθμιση και επανάσταση στην οθωμανική αυτοκρατορία: 1856 - 1877
Βαλκανική κρίση και η συνθήκη του Βερολίνου: 1878
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ: 1878 - 1914
Η δυναμική της βαλκανικής πολιτικής: 1878 - 1914
Ο σχηματισμός της Βουλγαρίας: 1878 - 1914
Η Σερβία και οι σλάβοι του Νότου: 1878 - 1914
Ελλάδα: 1878 - 1914
Ρουμανία: 1878 - 1914
Αλβανική αφύπνιση έως το 1914
Διπλωματικές εξελίξεις: 1878 - 1914
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑ ΚΡΙΣΗ: 1914
Σεράγιεβο και πόλεμος: 1914 - 1918
Ειρήνη: 1918 - 1923
Η δυναμική της βαλκανικής πολιτικής: 1918 - 1939
Γιουγκοσλαβία: 1918 - 1939
Βουλγαρία: 1918 - 1939
Ελλάδα: 1918- 1939
Ρουμανία: 1918 - 1939
Αλβανία: 1918 - 1939
Διπλωματικές εξελίξεις: 1918 - 1941
Κατοχή, αντίσταση και απελευθέρωση: 1941 - 1945
Ο κρυφός πόλεμος, ο ψυχρός πόλεμος και η σύναψη της ειρήνης το 1947
Επίλογος
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Index

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-17 18:15:20