Σωματική ακεραιότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Η ποινική ευθύνη στο πλαίσιο της θεραπευτικής αγωγής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-702-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
430 σελ.
Περιγραφή

Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής στη σωματική ακεραιότητα της γυναίκας και του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, αποτελεί ένα αντικείμενο προβληματισμού που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ιδιαίτερα ενόψει της ευρείας εφαρμογής τους. Στην παρούσα μελέτη το θέμα εξετάζεται μεν στο πλαίσιο του γενικού Ποινικού Δικαίου, αλλά πλέον υπό το πρίσμα των διατάξεων του ν. 3305/2005, που σε συνδυασμό με το ν. 3089/2002 ρυθμίζουν την εφαρμογή των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής. Ο ν. 3305/2005, μάλιστα, προβλέπει για πρώτη φορά στη χώρα μας και ειδικές ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Στο παρόν κείμενο επιχειρείται μια ανάλυση των ειδικών αυτών διατάξεων, στο μέτρο που αφορούν στο έννομο αγαθό της σωματικής ακεραιότητας, αλλά και μια de lege ferenda ερμηνευτική προσέγγιση, που μπορεί να εξασφαλίσει την προσήλωση στις βασικές αρχές του Ποινικού Δικαίου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
Εισαγωγή
Ι. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή και οι ιατρικές εξελίξεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Α. Ιστορικά στοιχεία
Β. Το δικαίωμα στην αναπαραγωγή και η βάση θεμελίωσής τους
Γ. Μέθοδοι ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής
Δ. Γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής με βάση τους ν. 3089/2002 και 3305/2005
ΙΙ. Η σωματική ακεραιότητα της γυναίκας που θα γεννηθεί ως προστατευόμενο έννομο αγαθό στην ιατρική υποβοήθηση της αναπαραγωγής
Α. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό
Β. Η ύπαρξη ανθρώπου κατά την εφαρμογή των μεθόδων της ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής
ΙΙΙ. Εφαρμογή των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής και διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας της γυναίκας και του παιδιού που θα γεννηθεί - Οι προβλέψεις του ν. 3305/2005
Α. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ιατρική υποβοήθηση της αναπαραγωγής
Β. Η αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την ιατρική υποβοήθηση της αναπαραγωγής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ν. 3305/2005
Γ. Αρχικό δίκαιο
Δ. Ζητήματα συμμετοχής
Ε. Τελικό άδικο - Λόγοι άρσης του αδίκου
ΣΤ. Ζητήματα συρροής
Ζ. Συμπεράσματα
IV. Εφαρμογή των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής και βλάβη της σωματικής ακεραιότητας της γυναίκας και του παιδιού που θα γεννηθεί
Α. Ιατρικές επεμβάσεις και Ποινικό Δίκαιο στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Β. Αρχικό άδικο
Γ. Τελικό άδικο - Λόγοι άρσης του αδίκου
Δ. Ζητήματα συρροής των εγκλημάτων διακινδύνευσης με το έγκλημα της σωματικής βλάβης
Ε. Επιμέρους συμπέρασμα
ΣΤ. Η πρόκληση της σωματικής βλάβης στο παιδί που θα γεννηθεί με εφαρμογή των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ι. Ελληνική
ΙΙ. Ξενόγλωσση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3305/2005 για την Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
ΙΙ. Εικόνες
ΙΙΙ. Πίνακας IFFS SURVEILLANCE
ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Add: - Upd: