Σώμα και νόημα
Δοκίμιο πολιτικής οντολογίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2113-8
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 12/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 359 γρ., 224 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν πόνημα είναι μια σειρά στοχασμών για τις στοιχειώδεις δυναμικές δομικότητες της κοινωνικής ύπαρξης: εδράζεται στη σχεσιακή οπτική του Maurice Merleau-Ponty και, κυρίως, του Pierre Bourdieu αναφορικά με το (ενσώματο) κοινωνικό υποκείμενο και την περιβάλλουσα βιωμένη πραγματικότητά του, όχι ως λεπτομερής σχολιασμός συγκεκριμένων θεματικών του έργου των εν λόγω διανοητών, αλλά ως μια (αναλυτικά διαλλακτικότερη) επιλεκτική οικειοποίηση ουσιωδών πτυχών του. Στο έργο τους, μπορούμε να ανιχνεύσουμε μια φιλοσοφικά κρίσιμη εμμονή στη σωματική ύπαρξη - στο σώμα - και, γενικότερα, στην αδιατύπωτη εκφραστικότητα του συγκεκριμένου. Η οπτική μου αξιοποιεί αναλυτικές τακτικές που επιχειρούν να ψηλαφίσουν την αμφισημία απτών υπαρκτικών τρόπων, σε βάρος μιας «αυθυπόστατης» θεωρητικής συστηματικότητας, προς όφελος, ωστόσο, της - πάντα προσεγγιστικής - πραγματολογικής τους ακρίβειας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ P. BOURDIEU
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΘΕΑΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00