Σώμα και αίμα Χριστού
Εγχειρίδιο ευχαριστιακής παιδείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-88540-8-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 383 γρ, 246 σελ.
Περιγραφή

Το κείμενο του παρόντος βιβλίου επιχειρεί να απαντήσει στο βασικό ερώτημα της θέσης του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας στο κέντρο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας· Ποιες είναι οι σωτηριολογικές χαρισματικές δωρεές του μυστηρίου αυτού στην προσωπική πνευματική ζωή του μεταλαμβάνοντος πιστού.

Είναι ασφαλώς εύλογο ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει πρωτίστως την επισήμανση των φθοροποιών συνεπειών της παράβασης της εντολής του Θεού από τον άδαμικό άνθρωπο, να μη φάγει από τον καρπό του δέντρου "του γινώσκειν καλόν και πονηρόν". Πρέπει πρώτα να αντιληφθεί κάποιος την έκταση των συνεπειών αυτών στην προπτωτική ανθρώπινη φύση, προκειμένου να κατανοήσει επαρκώς τις διαστάσεις του σωτηριολογικού χαρακτήρα του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, δηλαδή τί προσφέρει η μετάληψη του μυστηρίου αυτού στον μετέχοντα σ` αυτό πιστό.

Εξάλλου είναι ευνόητο ότι ο κεντρικός σωτηριολογικος ιστός, γύρω οπό τον οποίο διαπλέκεται η διαπραγμάτευση του θέματος της παρούσης εργασίας, είναι η σταυρική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού από την οποία απέρρευσαν οι ποικίλες σωτηριολογικές χαρισματικές δωρεές, τις οποίες πλέον παρέχει διαχρονικά το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας.
[...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)