Σχολείο και περιβάλλον
Από τη θεωρία στην πράξη
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-6622-10-6
Ατραπός, Αθήνα, 2005
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
19 x 24 εκ., 861 γρ., 396 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο Π.Π.Ε., το οποίο επιχειρεί να καλύψει, με ολιστικό τρόπο, τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Με αφετηρία το τοπικό και περιφερειακό περιβάλλον, δίνεται έμφαση στο εθνικό αλλά και στο παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το σκεπτικό «Σκέψου πλανητικά, δράσε τοπικά». Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και ερευνητές που εμπλέκονται στο χώρο της Π.Ε., αλλά και σε κάθε ευαισθητοποιημένο, συνειδητοποιημένο και ενεργό πολίτη που συμμετέχει στα κοινά για έναν πιο πράσινο πλανήτη, για μια ποιότητα ζωής. Απευθύνεται, τέλος, σε κάθε πολιτικό που στα κέντρα λήψης αποφάσεων η στάση του συμπορεύεται με τη δέσμευση για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς ρητορεία, αλλά με δράση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α'
Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ε.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Π.Ε. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΡΟΣ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π.Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Ε.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 13:12:14