Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα
16ος-18ος αι.
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-92133-1-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 525 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία για τα σχολεία και τους δασκάλους στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα είναι καρπός πολύχρονης και επίμονης αρχειακής έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατεξοχήν στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας. Η έλλειψη οποιασδήποτε συστηματικής μελέτης για το θέμα και οι αντικρουόμενες θέσεις των ερευνητών για τη στάση των Βενετών σε θέματα παιδείας αποτέλεσαν το έναυσμα για την έναρξη της έρευνας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 16ο ΚΑΙ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:53