Σχεδιασμός προγραμμάτων αγωγής υγείας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8183-55-1
Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
26 x 21 εκ, 280 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που πιστεύουν ότι ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να επιδράσει εν μέρει στις επιλογές και συμπεριφορές των μαθητών. Στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να εργαστούν πάνω σε ζητήματα αγωγής υγείας ή σε άλλους επαγγελματίες που θα ήθελαν να οργανώσουν ευρύτερα προγράμματα αγωγής υγείας σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. Έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα της άσκησης ως μέσου παρέμβασης σε όλα τα προγράμματα, αλλά και στην επίδραση που αυτή έχει στην υιοθέτηση των υγιεινών συμπεριφορών των ατόμων.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφονται έρευνες και ψυχοκοινωνικές θεωρίες που χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για την κατανόηση και ερμηνεία των σκέψεων, των στάσεων και των επιλογών, για υγιεινές ή ανθυγιεινές συμπεριφορές των ατόμων. Στη συνέχεια του βιβλίου παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται πρώτα ασκήσεις και δραστηριότητες για δεξιότητες ζωής που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές, ώστε να αντιμετωπίζουν καταστάσεις σχετικές με συμπεριφορές υγείας, και να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τα προγράμματα αγωγής υγείας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται σχετικά παραδείγματα με ολοκληρωμένα προγράμματα αγωγής υγείας, για θέματα όπως η διατροφή, το στρες, το κάπνισμα, η άσκηση, το ντόπινγκ και άλλα, προγράμματα που μπορούν να εφαρμοσθούν στις ηλικίες του δημοτικού του γυμνασίου και του λυκείου.