Σχεδιασμός και οικιστικός χώρος
Θεωρητικές προσεγγίσεις και όψεις της ελληνικής αστικής γεωγραφίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-406-150-1
Ελληνική, Νέα
€ 28.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 15 εκ, 556 γρ, 391 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να καταδειχθεί η σχέση που υφίσταται μεταξύ της σχεδιαστικής διαδικασίας και του αστικού φαινομένου ως ουσιώδους στοιχείου του γεωγραφικού χώρου. Συνδυάζοντας θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή, το βιβλίο ξεκινάει με την κριτική ανάλυση των βασικών εννοιών και των θεωριών που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με το σχεδιασμό και τα συστατικά στοιχεία του αστικού χώρου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία της οικιστικής ανάπτυξης, και καταλήγει στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο αυτά συντίθενται, με βάση συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ακόμη, εξετάζονται πιο πρόσφατα ζητήματα πολεοδομικής ανάπτυξης μέσα από δύο «παραδείγματα» αντλημένα από τη μεταπολεμική ελληνική αστική γεωγραφία: την οικιστική διάρθρωση στο αθηναϊκό λεκανοπέδιο, ως έκφραση της ενδογενούς δυναμικής του αστικού χώρου, και τη λειτουργία της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης, ως χαρακτηριστική περίπτωση σχεδιασμένης κρατικής παρέμβασης στον οικιστικό τομέα. Ένα βιβλίο με πλούσιο πρωτότυπο ερευνητικό υλικό, το οποίο έρχεται να καλύψει το κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας στη θεωρητική προσέγγιση φαινομένων αστικής γεωγραφίας στον ελλαδικό χώρο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΙΙ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
4. Η ΘΕΩΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
5. Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
7. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
8. Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΙΙΙ. Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
9. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
10. ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
11. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΔΕΠΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ