Σχεδίασμα μιας γενικής θεωρίας για τη μαγεία
Esquisse d'une Théorie Générale de la Magie (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8219-18-2
Ελληνική, Νέα
€ 16.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 370 γρ, 229 σελ.
Γαλλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση των Mauss και Hubert, η μαγεία αναδύεται ως ένα ιδιαίτερα σύνθετο, περίπλοκο και πολλαπλών επιπέδων σύνολο, ένα ολικό, πράγματι, κοινωνικό φαινόμενο. Μολονότι στηρίζεται στην ίδια διανοητική βάση με τη θρησκεία, η μαγεία ούτε ταυτίζεται ούτε συγχέεται μαζί της. Τα μαγικοθρησκευτικά φαινόμενα αποτελούν ένα συνεχές μάλλον, με τη θυσία στο ένα άκρο του και τη μαγγανεία στο άλλο. Αντιτιθέμενοι στις εργαλειακές και ατομοκεντρικές ερμηνείες της εποχής τους, οι συγγραφείς επιμένουν στην κοινωνική διάσταση του φαινομένου. Η μαγεία συνίσταται σε κοινωνικές σχέσεις. Η δύναμη του μάγου, επικυρωμένη από την παράδοση, βρίσκεται έξω από τον ίδιο, απορρέει από την κοινωνία και «υπάρχει μέσα από την κοινωνική συναίνεση και τη δημόσια γνώμη». Στο Σχεδίασμα εγκαινιάζεται μεταξύ των άλλων και μια προσπάθεια ανάγνωσης της μαγείας με βάση τα γλωσσικά και συμβολικά φαινόμενα: οι μαγικές αναπαραστάσεις δεν αποτελούν παθητικούς συνειρμούς ανάμεσα σε πράγματα του εξωτερικού κόσμου, αλλά αντίθετα αποτελούν σημεία που παραπέμπουν το ένα στο άλλο. Τέλος, στην καρδιά της μαγείας εντοπίζεται το mana, μια «τέταρτη διάσταση του χώρου», μια ασυνείδητη κατηγορία της νόησης, που επιτρέπει την υπέρβαση της ατομικής ψυχολογίας «εξαντικειμενικεύοντας τις υποκειμενικές ιδέες και γενικεύοντας τις ατομικές ψευδαισθήσεις».


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Βιβλιογραφία
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ
3. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ
Ι. Ο Μάγος
ΙΙ. Οι Πράξεις
ΙΙΙ. Οι Αναπαραστάσεις
IV. Γενικές Παρατηρήσεις
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ
Ι. Η Πίστη στη Μαγεία
ΙΙ. Ανάλυση του Μαγικού Φαινομένου. Ανάλυση των Ιδεολογικών Ερμηνειών της Τελετουργικής Δραστικότητας
ΙΙΙ. Το Mana
ΙV. Συλλογικές Καταστάσεις και Συλλογικές Δυνάμεις
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ευρετήριο