Συστηματική ερμηνεία του ποινικού κώδικα
Άρθρα 1-133
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-263-8
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 130.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1538 σελ.
Περιγραφή

Ο τόμος περιέχει ολοκληρωμένη την ερμηνεία του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 1-133), στην ισχύουσα μορφή του, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν σ` αυτό και με τον Ν. 3189/2003. Το έργο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους ασχολούμενους στην πράξη με το ποινικό δίκαιο, που θα τους ενημερώνει με πληρότητα για όλα τα ερμηνευτικά δεδομένα της ποινικής θεωρίας και νομολογίας, αποβλέπει δε στην γεφύρωση του χάσματος που υπήρχε στη χώρα μας ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, στην επιστήμη και στη νομολογία, έτσι ώστε ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ο δικηγόρος και ο πανεπιστημιακός δάσκαλος ή ο συγγραφέας επιστημονικών μελετών να μιλούν την ίδια γλώσσα και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με το ίδιο τρόπο. Κατεβλήθη προσπάθεια να τονίζεται και να παρουσιάζεται με πληρότητα η άποψη που θεωρείται ως κρατούσα στη νομολογία μας, ενώ υλικό αλλοδαπής προελεύσεως χρησιμοποιήθηκε μόνο αποσπασματικά και βοηθητικά, κυρίως εκεί που θεωρήθηκε αναγκαίο για να συμπληρωθούν ορισμένα κενά, δηλαδή όπου δεν υπάρχει καθόλου ελληνικό υλικό ή αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές.