Σύρος
Σταυροδρόμι της ανατολικής Μεσογείου 1832-1857
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-250-165-8
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.76 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
15 x 22 εκ., 473 σελ.
Περιγραφή

Ο συγγραφέας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη Σύρο, το σπουδαιότερο οικονομικό κέντρο της χώρας εκείνη την εποχή, και: α) εξετάζει τη λειτουργία των κλάδων αιχμής της εθνικής οικονομίας στον τόπο όπου σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, β) εντοπίζει τις σχέσεις εμπορίου και ναυτιλίας, γ) ανιχνεύει τα αίτια ανάπτυξης άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η βιομηχανία, η ναυπηγική, οι ασφάλειες και ο χρηματοπιστωτικός τομέας, δ) εξετάζει τους μηχανισμούς ένταξης της συριανής οικονομίας στον ευρύτερο διεθνή χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Σκοπός του είναι να συμβάλει στη μελέτη του ελληνικού καπιταλισμού.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00