Σύντομο βιογραφικό
Ποιήματα
Εξαντλημένο
Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη, 8/1991
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
13 x 18 εκ., 78 γρ., 62 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00