Σύνταγμα περί ποδάγρας
Liber de podagra (τίτλος πρωτοτύπου)
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-86959-6-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Λατινική
Γλώσσα πρωτοτύπου: Λατινική
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 24 εκ, 752 γρ, 120 σελ.
Περιγραφή

Ο γιατρός Δημήτριος Πεπαγωμένος έζησε τον 13ο αιώνα. Η ζωή και η δράση του προσδιορίζονται από το γεγονός ότι διετέλεσε γιατρός, ή, ακριβέστερα, ένας από τους γιατρούς του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. [...] Tο σημαντικότερο γεγονός της ζωής και της σταδιοδρομίας του Δημητρίου Πεπαγωμένου στάθηκε η ανάθεση σ` αυτόν, από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο, της συγγραφής ενός βιβλίου για την ποδάγρα. Αλλά αυτοκράτορας με αυτό το όνομα δεν υπήρξε τον πρώιμο 15ο ούτε τον όψιμο 14ο αιώνα. Εκτός από τον θεμελιωτή της δυναστείας, Μιχαήλ ήταν και επόμενος αυτοκράτορας, ο Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος, που βασίλεψε από το 1295 έως το 1320. Οι αυτοκράτορες του τέλους του 14ου και του 15ου αιώνα ήταν οι: Μανουήλ Β΄ (1391-1425), Ιωάννης Η΄ (1425-1448) και ο τραγικός τελευταίος Κωνσταντίνος ΙΑ΄, από το 1449 έως το 1453 που έπεσε η Πόλη. Βεβαίως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η ύπαρξη άλλου, μεταγενέστερου προσώπου με το ίδιο όνομα.
Η ποδάγρα είναι νόσημα γνωστό από πολλούς αιώνες, ίσως και εξ αιτίας των εντυπωσιακών εκδηλώσεών της, τουλάχιστον στις κλασικές μορφές της. Όλοι οι αρχαίοι γιατροί έχουν ασχοληθεί στα γραπτά τους με τη νόσο και το ίδιο ισχύει και για τους Βυζαντινούς γιατρούς. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)