Σύνοψις χρονική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7420-84-8
Κανάκη, Αθήνα, 5/2003
Ελληνική, Νέα, Ελληνική, Αρχαία
€ 36.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 741 γρ, 626 σελ.
Ελληνική, Αρχαία (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

(. . .) «Περιεχόμενα της Χρονικής Συνόψεως». Στο πρώτο τμήμα ο Κ. Μανασσής αφηγείται την κοσμοποιία, τον κατακλυσμό και την ιστορία των λαών της Ανατολής ( Αιγυπτίων, Χαλδαίων, Ασσυρίων, Μήδων, Περσών ), την κατάκτηση του αρχαίου κόσμου της Ανατολής από τον Αλέξανδρο το Μακεδόνα όπως και την ιστορία των μετά τον Αλέξανδρο ελληνιστικών κρατών. Ακολουθεί σύντομη ιστορία Ελλήνων και Εβραίων όπως και η αφήγηση του Τρωικού πολέμου, όχι όμως σύμφωνα με τα ομηρικά έπη. Μετά την άλωση της Τροίας περιγράφονται οι απαρχές του ρωμαϊκού κράτους, η διαδρομή του κράτους αυτού και στο ανατολικό του τμήμα από τον Κωνσταντίνο Α΄ έως και το Θεοδόσιο Β΄. Εκεί, στο σημείο αυτό, στην άλωση της παλαιάς Ρώμης από τους βαρβάρους (το έτος 476), ο συγγραφέας περατώνει το πρώτο τμήμα της χρονογραφίας του τονίζοντας ότι η παλαιά Ρώμη παύει πλέον να υπάρχει όπως πριν, ενώ η νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, στα χρόνια τα σύγχρονα του ΚΜ, ακμάζει ιδίως με το βασιλέα, ο οποίος την κυβερνά, το Μανουήλ Κομνηνό. Στο δεύτερο τμήμα έχουμε τη διήγηση της βυζαντινής καθαυτό ιστορίας έως το θάνατο του αυτοκράτορα Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη (1081). (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]