Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη
Η νέα γεωγραφία των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-598-8
Κριτική, Αθήνα, 10/2008
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 31.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 684 γρ, 402 σελ.
Περιγραφή

Οι συγγραφείς εξετάζουν τις επιπτώσεις των συνόρων στο χώρο, στην οικονομία και στην πολιτική. Αναλύουν και αξιολογούν, μέσα από τη θεωρία και την εμπειρική διερεύνηση, τις βασικότερες παραμέτρους που διαμορφώνουν την οικονομική διασυνοριακή αλληλεπίδραση. Η έρευνα θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης τα νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας ταυτόχρονα, με μια πιο κοντινή ματιά, τη διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας με την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) και τη Βουλγαρία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
3. ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
5. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
6. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΝΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
7. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
8. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
10. ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ