Συνοπτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης
Από το Διαφωτισμό στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-288-188-0
Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 11/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 262 γρ, 120 σελ.
Περιγραφή

Από την εποχή του Διαφωτισμού μέχρι το Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, το ελληνικό εκπαιδευτικό ζήτημα διαμορφώθηκε ως ένα κατεξοχήν πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πρόβλημα που ακολούθησε κατά πόδας όλες τις προσπάθειες του ελληνικού κράτους για την ολοκλήρωση των δομών του και τη συμπόρευσή του με το δυτικοευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό. Ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση μιας ενιαίας συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας αποτέλεσε κεντρικό ζητούμενο σε όλα τα εκπαιδευτικά εγχειρήματα των ελληνόφωνων λογίων του Διαφωτισμού, των Αγωνιστών, του Καποδίστρια, των Βαυαρών, των ανερχόμενων αστικών στρωμάτων τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, των φιλελεύθερων δημοτικιστών της βενιζελικής περιόδου, ακόμα και του Μεταξά. Τυπικός ή άτυπος, κρατικός ή ιδιωτικός, ο εκπαιδευτικός μηχανισμός έγινε μόνιμος δέκτης ιδεολογικών συγκρούσεων, καθώς συνδέθηκε άμεσα με την επιδίωξη των εκάστοτε ηγετικών κοινωνικών ομάδων για μεγαλύτερη πρόσβαση ή για απόλυτη κυριαρχία στην πολιτική εξουσία. Δημιουργήθηκε έτσι μια συντηρητική εκπαιδευτική παράδοση που ακόμα και σήμερα διατηρεί ανοικτά ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν κλείσει από καιρό: η ελληνική ταυτότητα στην ευρωπαϊκή της προοπτική, η κοινωνική συνοχή και η δημοκρατική πολιτική λειτουργία παραμένουν οδυνηρά ζητούμενα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
2. ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
3. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
4. ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5. Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
6. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ